Groep 8

Groep 8

Beste ouders en 8ste-groepers, 


Leuk dat jullie geïnteresseerd zijn in De Amsterdamse MAVO! 


De Amsterdamse MAVO hanteert de regelingen zoals vastgelegd in de kernprocedure van de gemeente Amsterdam. Dit betekent dat  kinderen met een vmbo-t of vmbo-t/havo advies zich bij ons mogen inschrijven. 

Voor informatie over de kernprocedure 2024-2025 verwijzen wij u naar: http://www.schoolkeuze020.nl

Aanmelden loopt via de centrale loting&matching van de gemeente Amsterdam.Je meldt je online aan tijdens de centrale aanmeldingsperiode van 20 tot en met 31 maart 2024. Hiervoor ontvang je een link van ELK (het elektronisch loket van Amsterdam). Op woensdag 17 april 2024 ziet u in het ouderportaal van ELK op welke school uw kind is geplaatst.