Zij-instroom

ZIJ-INSTROOM

De Amsterdamse MAVO heeft voor het schooljaar 2022/2023 geen plek voor zij-instroom.

Dit geldt voor alle leerjaren.


We verzoeken u vriendelijk om niet te mailen of te bellen.Inschrijven voor zij-instroom voor schooljaar 2023/2024 kan vanaf 8 mei 2023.